top of page

Hands as hands

I ”Hands as hands” söker jag gestalta intimitet genom att undersöka händers gestik. Ordet intimitet kan omfatta närhet, skörhet, värme, tröst och mycket annat. Bilderna på händerna kunde uttrycka fler känslor än jag hade föreställt mig. Jag varierade händernas gestik – och jag hade alltid ett emotionellt uttryck eller existentiell upplevelse i tanken. Ibland var ömsintheten uppenbar att notera i bilden, andra gånger slog det över till aggression utan att jag på något sätt sökt den emotionen. Hur förstå detta? Jag fann att ett område i psykologin om ”sociala rörelser” som visade att händer kan väcka en rad olika känslor. Jag bestämde mig för att avbilda varma känslor men också kamp, sårbarhet och ensamhet. I avbildningen av känslolägen lät jag näsdukarna från ”Where is the crying” följa med.

bottom of page