top of page

Where is the crying

”Where is the crying” är ett projekt om universella känslomässiga erfarenheter inspirerat av mitt arbete som psykolog. Näsduken i terapirummet är en detalj i inredningen och har en symbolisk innebörd för vad som kommer att äga rum där.  Jag arbetar performativt inför varje bild och låter mina händer forma näsduken samtidigt som jag föreställer jag mig en fiktiv persons känslor som smärta eller lycka, och att tårar torkas från ansiktet. I en senare fas av processen sökte jag upp forskning om gråt och fler idéer för verket skapades. 

bottom of page