top of page

Musik

I musiken skapar jag akter utifrån jazz standards från 40-talet till så sent som 70-talet och låter texternas innehåll skapa en tematik. Det finns ofta en koppling mellan låtarnas innehåll och mina fotografiska projekt där jag söker gestalta universella erfarenheter och utifrån en humanistisk agenda. 

För ”The small love concert” har jag valt ut låtar om kärlekens olika ansikten där texterna berättar längtan, nostalgi, ömhet, förundran och närhet. Denna akt är som ett syskon till det fotografiska projektet ”Where is the crying” där verken gestaltar erfarenheter av glädje, närhet och smärta och givits titlar från jazzlåtar som ”My foolish heart” och ”Tenderly.” 

Just nu arbetar jag med ”En fallstudie om Anna och Tom” där berättelsen hur Anna och Tom och deras väg att finna, förlora och återfinna kärlek. Jag berättar om deras liv, från bådas perspektiv, både vad de vet och inte vet om varandra, kanske inte heller förstår om sig själva. I centrum står förstås musiken som mer genomgripande kan förmedla om Annas och Toms erfarenheter – som endast musik kan göra. En av låtarna är ”Close enough for love” med musik av Johnny Mandel och text av Paul Williams;​

"You and I, an unmatched pair

Took the time to touch, to share

Worlds apart the night we met

We braved the odds and won the bet

Not perfect yet

But close enough for love”

bottom of page