top of page

Om

Maria Sandgren är född i Umeå och bor och arbetar i Stockholm. Hon har sysslat med psykologi hela sitt yrkesliv och började fotografera och sjunga jazz på senare år. 

Inspirationen till fotoprojekten kommer från personliga erfarenheter, psykologin och samhälleliga problem. Hon iscensätter emotioner, utsatthet, spår av mänskliga möten och av att ha kommit nära. Med små medel söker hon åstadkomma skiftningar i uttrycket. Hon arbetar i sv/v och färg utifrån ett renodlat och konkret bildspråk.

Inför varje projekt söker hon sig fram via en inre process där intryck, personliga erfarenheter och psykologisk vetenskap leder fram till en slags mental utgångspunkt för att i nästa steg visuellt gestalta en upplevelse eller visshet av något slag. Med det fysiska verket framför sig, fortsätter utforskandet och tar sig form i fler sinnliga intryck och uttryck.

Ett stråk av performativitet återkommer i flera projekten: i förberedelserna inför att ta en bild, genom att själv delta i bilden, i hur nära tematiken i bilderna står hennes personliga erfarenheter och kunskaper i psykologi. Det är möjligt att lusten till det performativa elementet kommer ifrån danserfarenheter då hon dansade klassisk, modern och jazzdans under uppväxten. Åren med psykologin blir synliga i hennes ställningstagande att föra fram universella erfarenheter och utifrån en humanistisk agenda i både fotografi och musik.

I musiken skapar hon akter utifrån texterna i Amerian song book och andra jazz standards. Hon arbetar med pianist i WIT Duo (WIT är en förkortning av ”Where is the therapy”).  I akter som ”The small love concert” och ”The change concert” utgår hon från en viss tematik som kärlekens många ansikten och livets föränderlighet. Hon arbetar just nu med ”En fallstudie om Anna och Tom” där berättelsen hur Anna och Tom och deras väg att finna, förlora och återfinna kärlek gestaltas med hjälp av jazzlåtar och viss text. Akterna kan ses som syskon till de fotografiska projekten.

Se nedan urval av utbildningar, presentationer m.m. som berör konstnärlig psykologi och praktik.

Utbildning

2024

Fotografiska processer, 
Gamleby Folkhögskola

2023

Individuellt konstnärligt projekt, 
HDK Vaaland

2015

Cert ISTDP-terapeut

2005

Fil dr i psykologi

1997

Leg. psykolog

Verksamhet

Egen företagare, privatpraktiserande psykolog, utbildare, konstnär,

Psykologiskt forum Sverige AB

http://www.psykologisktforum.se

Affilierad forskare, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet

www.mdu.se

Forskningsintressen

Arbetspsykologi, musikpsykologi och politisk psykologi.
Se mina publikationer här.

Grupputställning

2024 | Examensutställning, Gamleby folkhögskola, Studio Tabac, Stockholm
2024 | Bildspel vid branschdagar för Svenska fotografers förbund (SFF), Fotografiska, Stockholm

Presentationer

2024 | Panelsamtal - The International Artist Managers' Association (IAMA)
2000-2019 | Ett större antal presentationer vid internationella konferenser i musikpsykologi och socialpsykologi
 
bottom of page